Allmänna bestämmelser och leveransvillkor

Villkor

 1. För att du som kund ska få den kvalitet du vill, tillhandahåller du det material du själv valt. Svenska Group har inget ansvar för det material du själv valt. Om du som kund köper felaktigt material och mått, då Svenska Group har inget ansvar för kapning och montering av det materialet. 
 2. Om uppdragsgivaren har ett speciellt önskemål måste det meddelas minst en vecka innan arbetet.
 3. Uppdragsgivaren ser till att arbetet sker enligt överenskommen tid samt meddelar om eventuella förändringar minst en vecka innan. Av- eller ombokning sker senast två veckor innan bokade tid. I annat fall debiteras kunden.
 4. Eventuell reklamation tas emot inom 24 timmar efter utfört arbetet. Därefter räknas reklamationen som ogiltig.
 5. Speciella önskemål debiteras som extratid. Om kunden ändrar val av material och arbete, eller det som framgår av avtalet debiteras kunden för det i slutet av arbetet. 
 6. Vid hårt smutsad bostad/altan kan arbetet inte utföras fullt ut till det avtalade priset, (exempelvis golvslipning) vilket är baserat på en normalsmutsad bostad/altan. Även ojämnt golv kan arbetet inte utföras fullt ut till det avtalade priset. Speciella önskemål debiteras som extratid. Standard golvslipning ingår i avtalet (diagonalt slipning ingår ej i avtalet), speciella önskemål för golvslipning måste meddelas en vecka innan arbetet och kunden kommer debiteras för det. Det är kundens ansvar att ha koll på olika typer av golvslipning, om inget anges då gäller det vanliga golvslipningen. 
 7. Underlåter Kunden att betala i tid, äger Svenska Group rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. Svenska Group äger rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan vid Kundens obestånd eller om Kunden bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med Svenska Group.
 8. Betalning sker via faktura. Betalningsvillkor är 7 dagar. Dröjsmålsräntan är +8 procent. Dröjsmålsräntan beräknas per år och man räknar med 360 dagar. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera. Fakturaavgift är 25 kr inkl. moms.
 9. Vänligen, meddela oss vid beställningen, om man vill utnyttja ett av våra aktuella erbjudanden eller använda rabattkupong vid betalning.
 10. Vänligen, observera att erbjudanden inte kan kombineras med varandra. 
 11. Man kan få högst 50 000 kronor i avdrag per år, vilket motsvarar ROT- eller RUT-arbete för 100 000 kronor. Det är kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få ROT-avdrag respektive RUT-avdrag. Du som är minst 18 år och är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90 procent av din inkomst kan få en skatterabatt på upp till 50 000 kronor. 
 12. Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till företaget. Då kunden måste betala resterande del av betalningen.
 13. Om du som kund själv åtgärdar fel innan Svenska Group AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning.
 14. Eventuella brister som framkommer vid besiktningstillfället, i anslutning till arbetet, åtgärdas genast av oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Om besiktning ej utförs direkt efter arbetet så beaktas ej klagomål och uppdraget ses som godkänd. Vi vill därför påpeka att det är bra om uppdragsgivaren kan närvara vid besiktningstillfället. Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan uppdraget slutförs.